Powrót Dr Michał Michałkiewicz
INFORMACJE  OGÓLNE,  HOBBY

  
UAM    PP

Informacje ogólne:
W 1977 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskałem tytuł magistra biologii. Od 1986 r. pracuję w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, w Laboratorium Biologii Sanitarnej, najpierw jako asystent, a od 1995 r. na stanowisku adiunkta. W 1995 roku obroniłem rozprawę doktorską na temat: "Mięczaki (Mollusca) jako składnik makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski i ich rola w ocenie stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych" i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moje główne zainteresowania naukowe to biologia sanitarna, hydrobiologia, malakologia, mikrobiologia wód oraz powietrza atmosferycznego.

Poznan

Hobby:
Od kilkunastu lat zbieram autografy sławnych ludzi na znaczkach pocztowych, których tematyka jest związana z daną osobą. Kolekcja moja obejmuje ponad 1 tysiąc autografów znanych ludzi z całego świata. Zbiór podzielony jest na kilka działów: politycy, laureaci nagrody Nobla, malarze, pisarze, muzyka poważna i rozrywkowa, film, teatr, balet, sport, kosmos, itp. Każdy autograf jest dla mnie cenny, a do najcenniejszych zaliczam autografy otrzymane od takich osobistości jak: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Stefan Wyszyński, Husajn Ibn Talal, Abdullach II, Desmond Tutu, Valéry Giscard D'Estaing, Jacques Chirac, Willy Brandt, Fidel Ruz Castro, Vaclav Havel, Margaret Hilda Thatcher, Nelson Rolihlala Mandela, Lech Wałęsa, Jan Karski, Jan Nowak Jeziorański, Zygmunt Berling, Jerzy Turowicz, Zdzisław Beksiński, Tadeusz Kantor, Marc Chagall, Neil Armstrong, Eugéne Ionesco, Wisława Szymborska, Agatha Dame Christie, Czesław Miłosz, Herbert Von Karajan, Juan Pablo Montoya, Adam Małysz, Zdzisław Krzyszkowiak, Jerzy Kukuczka, Włodzimierz Lubański i setki innych.

Papiez