Powrót Dr Michał Michałkiewicz
UDZIAŁ W PRACACH NAUKOWO BADAWCZYCH

 

 1. C.P.B.P. 04.10.08.02.01. "Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego", zadanie badawcze: Struktura i funkcjonowanie wybranych jezior Wielkopolski o różnej trofii i saprobii. Praca koordynowana przez SGGW AR i Instytut Ekologii PAN. 1986-1990.

 2. C.P.B.P. 04.10.01.02.02.06 "Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego", zadanie badawcze: Wpływ antropopresji na elementy abiotyczne w ekosystemie jeziora Lednica. Praca koordynowana przez SGGW AR, Instytut Ekologii PAN i UMK w Toruniu. 1986-1990.

 3. Analiza i ocena stanu techniczno-sanitarnego studni publicznych dla potrzeb rolnictwa województwa poznańskiego. Praca wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Poznaniu. 1986-1988.

 4. Dezynfekcja ścieków transportowo-myjących z przemysłu ziemniaczanego promieniami ultrafioletowymi. Praca umowna 13/256/87, wykonana na zlecenie Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. 1987.

 5. Modelowe rozwiązania ochrony jezior Wielkopolski narażonych na zanieczyszczenie ściekami z przemysłu rolno-spożywczego. 1991, BW 13/354.

 6. Monitoring ekosystemów jeziornych Wielkopolskiego Parku Narodowego. 1992, BW 13/390/92.

 7. Program ochrony ekosystemów wodnych i bagienno łąkowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. 1992. Koordynator - Fundacja "Warta".

 8. Bakteriologiczne badanie powietrza wokół oczyszczalni ścieków w Gromadce (woj. Legnica). PS/754/94.

 9. Badania bakteriologiczne na obszarach wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie (k. Szczecina), 1994 r.

 10. Bakteriologiczne badanie powietrza wokół punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Stęszewie. NE/69/97. 1997.

 11. Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego. 1997-1998. Praca wykonana na zlecenie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego i MOŚZNiL, koordynowana przez prof. dr hab. L. Burchardt (UAM).

 12. Ocena stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków i Kompostowni Odpadów w Grodzisku Mazowieckim. Etap 1-8. IK/13/595, 2001-2003. Praca wykonana na zlecenie Gminy Miasto Milanówek.

 13. Udział w projekcie badawczym KBN wg umowy Nr 1199/T07/2002/22 "Desulfurikacja zintegrowana z biologicznym oczyszczaniem ścieków osadem czynnym" pod kierunkiem dr inż. T. Jaroszyńskiego. Termin realizacji 1.06.2002 - 31.05.2005.

 14. IK-1-13/620 um/2003 "Ocena skuteczności działania biofiltra zamontowanego na terenie przepompowni ścieków przy ulicy Biskupińskiej w Poznaniu". Zlecenie dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego - W. Nogaj.

 15. Udział w projekcie badawczym 13-692/09 BW: Badania bakterioplanktonu metodą mikroskopową i hodowlaną w sezonowym aspekcie jakości wód i ich przepływu. Walidacja metod w odniesieniu do rzeki Warty (2009 r.) – jeden z wykonawców.

 16. Udział w projekcie badawczym TB 13-703/10 BW: Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty (2010 r.) – kierownik tematu, jeden z wykonawców.

 17. BW 526 (lata 2008-2012): Modelowanie i optymalizacja w badaniach współczesnej technologii wody i ścieków.

 18. DS. 531 (lata 2008-2012): Wysokoefektywne metody oczyszczania wody i ścieków.

 19. TB Numer zamówienia 77073725. Badania wykonane dla firmy Volkswagen Poznań.

 20. Uczestnictwo w projekcie międzynarodowym COST AKCJA 637 „Metale i substancje towarzyszące w wodach do picia” pozwoliło nawiązać współpracę z zagranicą czego efektem jest współautorstwo w monografii międzynarodowej „Best Practice Guide on iron and manganese control in drinking water”, która zostanie opublikowana w 2012 roku przez Internationl Water Association. Best Practice Guide  on iron and manganese control in drinking water. Autor(s) Adam Postawa i inni.