Powrót Dr Michał Michałkiewicz
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
 
 1. 1992. Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego. Konferencja naukowa - Jeziory, 2.12.1992 r. Referat: "Fizyko-chemiczne i biologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego", autorzy: Fiszer M., Michałkiewicz M., Pańczakowa J., materiały konferencyjne str. 45-47.

 2. 1998. III Międzynarodowa (XV Krajowa) Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi", Poznań 1-3.06.1998 r. Referat: "Monitoring ekosystemów jeziornych Wielkopolskiego Parku Narodowego - jezioro Chomęcickie i Rosnowskie Duże", autorzy: Michałkiewicz M., Fiszer M. Materiały konferencyjne str. 215-227.

 3. 1998. III Międzynarodowa (XV Krajowa) Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi", Poznań 1-3.06.1998 r. Referat: "Przyczyny pęcznienia uszczelnień przepustnic w stacjach wodociągowych", autorzy: Bagieński J., Michałkiewicz M. Materiały konferencyjne str. 407-411.

 4. 1998. Konferencja z okazji 10-cio lecia Lednickiego Parku Krajobrazowego i 5-cio lecia powołania Parków Krajobrazowych Puszcza Zielonka i Promno, 28-30.06.1998 r. Referat: "Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Lednica - stan aktualny i prognozy na przyszłość".

 5. 2000. VII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Jeziory, WPN, Stacja Ekologiczna UAM, 25-27.05.2000. Referat: "Dendryty i diagramy jako graficzna interpretacja wyników makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski". Materiały konferencyjne str. 19-23.

 6. 2001. Konferencja "Problemy higieny i epidemiologii u progu XXI wieku", Kiekrz, 6-8.06.2001.

 7. 2001. Konferencja "Skażenia wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne" Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 24.11.2001.

 8. 2002. IX Ogólnopolskie Warsztaty Bentolgiczne - Toruń (Bachotek), 16-18.05.2002, Referat: "Potamopyrgus jenkinsi jako składnik malakofauny w jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego", Materiały konferencyjne str. 22. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 9. 2002. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód". Poznań-Gdańsk, 26-28.6.2002. Referat: "Ocena zanieczyszczenia wód jeziornych na podstawie wybranych zależności parametrów chemicznych", autorzy: Fiszer M., Michałkiewicz M., Materiały konferencyjne str. 345-350.

 10. 2002. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód". Poznań-Gdańsk, 26-28.6.2002. Referat: "Ocena zmian jakości wody pitnej na przykładzie wodociągu w Zbąszyniu", autorzy: Bielawa J., Michałkiewicz M., Materiały konferencyjne str. 331-344.

 11. 2003. X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne - Ciążeń, 8-10.05.2003.

 12. 2003. XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich Warszawa 9-12.09.2003., Poster: "Wpływ Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. w Śremie na jakość wód jeziora Grzymisławskiego", autorzy: Szulczewski A., Michałkiewicz M., Materiały konferencyjne str. 188.

 13. 2003. III Konferencja Naukowo-Techniczna "Woda-Człowiek-Środowisko" Września - Licheń, 16-17.10.2003., Referat: "Mikroflora powietrza atmosferycznego wokół oczyszczalni ścieków". Materiały konferencyjne str. 209-226.

 14. 2004. XI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Jastrzębia Góra 6-8.05.2004., Referat: "Bakteriologia źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej". Materiały konferencyjne str. 75-77.

 15. 2004. XI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Jastrzębia Góra 6-8.05.2004., Referat: "Czy badania bentosu prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami". Materiały konferencyjne str. 113-115.

 16. 2004. XVIII Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", Poznań 6-8.09.2004., Referat: "Wpływ małych zbiorników zaporowych na rzece Cybinie na jakość wody w zbiorniku zaporowym "MALTA" w Poznaniu", autorzy: Kędziora J., Michałkiewicz M., Stempiński B. Materiały konferencyjne str. 307-313.

 17. 2004. XVIII Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", Poznań 6-8.09.2004., Referat: "Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Rusałka w Poznaniu", autorzy: Kozłowska J., Michałkiewicz M., Materiały konferencyjne str. 315-325.

 18. 2005. XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Giżycko 12-14.05.2005., Referat: "Makrozoobentos lobeliowego jeziora Moczadło". Materiały konferencyjne str. 18-19.

 19. Ogólnopolskie Seminarium poświęcone nauczaniu przedmiotu "Ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód". Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 15.11.2005.

 20. 2006. XIX Krajowa i VII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", Zakopane 18-21.06.2006., Referat: "Ocena jakości wód podziemnych na podstawie badań wody ze studni indywidualnych w Wielkopolsce", autorzy: Michałkiewicz M., Wojciechowski J. Materiały konferencyjne str. 261-270.

 21. 2006. V Konferencji Naukowo-Techniczna "Woda - człowiek - środowisko. Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych" - Września-Licheń 21-22.09.2006 r. Referat: "Wpływ oczyszczalni na bakteriologiczne i zapachowe zanieczyszczenie środowiska". Materiały konferencyjne str. 145-157.

 22. 2006. The Functioning of Water Ecosystems and their Protection - The International Conference on prof. dr hab. Marek Kraska's 70-year jubilee and the 15-th anniversary of the Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. Poznań, 27-28.10.2006., referat: The role of anthropopression on ecosystem of Lake Strzeszyńskie. Materiały konferencyjne str. 25.

 23. 2006. Konferencja naukowa: "Nowe i ponownie pojawiające się patogeny". Akademia Medyczna w Poznaniu, 10.11.2006.

 24. 2007. Robocze spotkanie konsultacyjne na temat projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, Września, 22.03.2007 r.

 25. 2007. XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne PTH: "Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych". Opole-Turawa 10-12.05.2007. Referat: Makrozoobentos lobeliowego jeziora Głęboczko (powiat bytowski) na tle parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody. Materiały: str. 49-50.

 26. 2007. VI Konferencji Naukowo-Techniczna "Woda - człowiek - środowisko". Września-Licheń 18-19.10.2007 r. Referat: "Zagrożenia mikrobiologiczne środowiska ze strony oczyszczalni ścieków". Materiały konferencyjne str. 129-148. Referat: "Jakość mikrobiologiczna wody do picia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2007 roku". Materiały konferencyjne str. 21-28.

 27. 2008. XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań-Gniezno. Materiały konferencyjne str. 337-352 referat: "Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jeziora kórnickiego". Autorzy: Michałkiewicz M., Osses A.

 28. 2009. VII Konferencja Naukowo - Techniczna "Woda - Człowiek - Środowisko", Rozwój, modernizacja, eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Września - Licheń 2009. Referat: Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2009. Procedury postępowania na wypadek skażenia bakteriologicznego wód, 49-68.

 29. 2009. VII Konferencja Naukowo - Techniczna "Woda - Człowiek - Środowisko", Rozwój, modernizacja, eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Września - Licheń 2009. Referat: Mądrecka Beata, Michałkiewicz Michał. Toksyny sinicowe i konsekwencje ich występowania w wodach powierzchniowych i pitnych, 69-80.

 30. 2009. XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Łódź - Funka - Charzykowy, 7-10.05.2009, Materiały: Makrozoobentos i bakteriologia jeziora Głęboczko, 30-31.

 31. 2009. III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009. Referat: "Wpływ hermetyzacji wybranych etapów oczyszczania ścieków na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza". Autorzy: Michałkiewicz M., Pruss A., Dymaczewski Z., Michalak J. Materiały konferencyjne: Tom 2, 135-143.

 32. 2009. III Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009. Referat: Usuwanie metali ciężkich z wody rzeki Warty w procesach infiltracji i filtracji. Autorzy: Pruss A., Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Michałkiewicz M. Materiały konferencyjne: Tom 1, 235-244.

 33. 2009. Warsztaty Szkoleniowe dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Nałęczów 3-5.09.2009. Referat: Procedury postępowania na wypadek skażenia bakteriologicznego wód. Materiały konferencyjne: 39-61.

 34. 2010. XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tuczno 13-15.05.2010. Referat: „Wieloletnie zmiany makrozoobentosu Jeziora Rosnowskiego Dużego”. Materiały konferencyjne, str. 61-68. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 35. 2010. VIII Konferencja Naukowo-techniczna Woda - Człowiek - Środowisko, Współczesne zagrożenia i metody rozwiązań w projektowaniu i eksploatacji systemów gospodarki wodno-ściekowej. Września – Licheń. Referat: „Problematyka dezynfekcji ścieków bytowo-gospodarczych”. Materiały konferencyjne, str. 103-128. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Jeż-Walkowiak Joanna, Sozański Marek M.

 36. 2010. III Warsztaty szkoleniowe dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Zakopane, 9-10.09.2010. Referat: „Zagadnienia jakości wody w stanach zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powodzi”. Materiały konferencyjne, str. 3-16. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 37. 2010. XXI Krajowa Konferencja, IX Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Referat: „Ocena aktualnego stanu zanieczyszczenia wód jeziora Buszewskiego”. Materiały konferencyjne, str. 225-238. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Nowak Agata, Mądrecka Beata, Szeląg-Wasielewska Elżbieta.

 38. 2011. IX Konferencja Naukowo-techniczna „Woda - Człowiek – Środowisko”, Tradycja i współczesne metody zarządzania systemami gospodarki wodno-ściekowej. Września – Licheń. Referat: „Mikrobiologia wód podziemnych”. Materiały konferencyjne, str. 133-140. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 39. 2011. XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Katowice-Cieszyn. Referat: „Wieloletnie badania makrozoobentosu w zróżnicowanych zbiornikach wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego”. Materiały konferencyjne, str. 42-44. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Domek Piotr, Klimaszyk Piotr.

 40. 2011. IV Warsztaty dla eksploatatorów SUW – Boszkowo, 5-7.09.2011. Referat: „Mikrobiologia wód podziemnych”. Materiały konferencyjne, str. 3-14. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 41. 2011. XI Konferencja Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, 1-2.12.2011, Warszawa. Referat: „Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach”. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Basińska Małgorzata.

 42. 2012. V Warsztaty szkoleniowe dla eksploatatorów SUW – Boszkowo, 19-21.09.2012. Referat: „Biologiczne metody kontroli jakości wody do picia – biotesty i biomonitoring”. Materiały konferencyjne, str. 171-185. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 43. 2012. XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Zoobentos zbiorników zaporowych, Toruń - Zacisze, 17-19.05.2012. Poster: „Zmienność makrozoobentosu na tle parametrów fizyczno-chemicznych w zbiorniku zaporowym Rusałka” – materiały konferencyjne str. 11-12. Autorzy: Piotr Domek, Michał Michałkiewicz.

 44. 2012. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda - Człowiek – Środowisko”, Problemy, metody i technologie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwianiu ścieków. Września – Licheń. Referat: „Testy i biotesty jako metoda oceny jakości wody”. Materiały konferencyjne, str. 117-127. Autorzy: Michałkiewicz Michał.

 45. 2012. IV Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2-5.09.2012. Referat: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w wybranych pomieszczeniach uczelni technicznej. Autorzy: Michał Michałkiewicz, Daniel Galewicz, Zbysław Dymaczewski. Materiały konferencyjne: tom II, str. 283-295.

 46. 2012. IV Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2-5.09.2012. Referat: Uzdatnianie wody na potrzeby dializoterapii na przykładzie Stacji dializ przy szpitalu MSWiA w Poznaniu. Autorzy: Alina Pruss, Michał Michałkiewicz, Michał Marciniak. Materiały konferencyjne.

 47. 2012. XXII Krajowa Konferencja, X Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Referat: „Dynamika zmian wybranych grup bakterii wskaźnikowych w rzece Warcie”. Materiały konferencyjne, str. 535-546, tom I. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata.

 48. 2012. Jakość wody w Bydgoszczy – aspekty zdrowotne w inżynierii sanitarnej. 16.3.2012. Referat: „Potencjalne mikrobiologiczne zagrożenia ujęć wód powierzchniowych”. Autor: Michałkiewicz Michał.

 49. 2012. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 26-27.10.2012, Panel Geograficzny „Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej”. Referat: „Liczebność i różnorodność bakterii heterotroficznych w środkowym biegu rzeki Warty”. Materiały konferencyjne str. 7-8. Autorzy: Mądrecka Beata, Michałkiewicz Michał, Szeląg-Wasielewska Elżbieta.

 50. 2013. VI Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody (Wadowice 9-11.09.2013 r.) Referat: „Mikrobiologiczne źródła skażenia wody pitnej – aspekty praktyczne”. Autor: Michałkiewicz Michał.

 51. 2013. Międzynarodowa Konferencja Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i Europejskiej federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (Wiechlice k/Szprotawy 28-29.11.2013. Referat: „Szkodliwe działanie mikroorganizmów w systemach wodnych”. Autor: Michałkiewicz Michał.

 52. 2013. XI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko, Licheń 2013. Referat: „Mikrobiologiczne skażenie wody – przyczyny, skutki, konsekwencje”. 139-156. Autor: Michałkiewicz Michał.

 53. 2014. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – Woda 2014, Toruń, 22-25.06.2014. Referat: „Studnie indywidualne jako źródło wody do picia”. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata.

 54. 2014. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – Woda 2014, Toruń, 22-25.06.2014. Referat: „Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym”. Autorzy: Kruszelnicka Izabela, Michałkiewicz Michał, Ginter-Kramarczyk Dobrochna.

 55. 2014. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – Woda 2014, Toruń, 22-25.06.2014. Referat: „Jakość wody w unitach dentystycznych”. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Kruszelnicka Izabela.

 56. 2014. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko, Licheń 2014. Referat: „Ocena zmian parametrów mikrobiologicznych wody na skutek infiltracji”. 139-156. Autorzy: Michałkiewicz Michał, Grochowski Marcin, Jółkowska Dorota.

 57. 2014. VII Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody. Wadowice 16-18.09.2014. Referat: „Bakterie Legionella sp. – występowanie i zagrożenia”, 44-65.   Autor: Michałkiewicz Michał.

 58. 2014. 35th AIVC Conference: “Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, 4th TightVent and the 2nd venticool Conferences, September 24-25, 2014, Poznan, Poland. Cleanliness of air filters in the experimental passive house - Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał.

 59. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S., Kloziński A. 2014. Analiza mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych o osnowie polipropylenowej poddanych działaniu osadu czynnego. XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe: przetwórstwo tworzyw polimerowych, Bydgoszcz - Pieczyska, 15-17 czerwca 2014, Bydgoszcz, 40-41.

 60. Domek P., Joniak T., Michałkiewicz M. 2014. Struktura makrozoobentosu małej rzeki nizinnej na odpływie z przeżyźnionego jeziora jako odzwierciedlenie wpływu antropopresji na biocenozę. XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Wody przejściowe, Sztutowo-Elbląg, 8-10.05.2014, Materiały konferencyjne, 49-50.

 61. Michałkiewicz M. 2015. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenach oczyszczalni ścieków. XIII Ogólnokrajowa konferencja naukowo-techniczna: Woda – Człowiek – Środowisko: wybrane problemy eksploatacji w zmodernizowanych systemach wodociągów i kanalizacji, 19-20.03.2015 r., Licheń, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. 55 slajdów. Wydanie na płycie CD.

 62. Domek P., Grzechowiak W., Michałkiewicz M., Klimaszyk P. 2015. Ocena jakości wody strumienia Junikowskiego na podstawie struktury ugrupowań makrobezkręgowców bentosowych. XXII Ogólnopolskie warsztaty bentologiczne: materiały konferencyjne. Karkonosze, Przesieka, 21-23.05.2015 r., Sekcja Bentologiczna PTH., 36-37.

 63. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M. 2015. Jakość wody w unitach stomatologicznych. Mikrobiologiczna jakość wody w unitach stomatologicznych. Innowacje w praktyce: konferencja, warsztaty, wystawa, spotkania panelowe. Lublin: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, 83-84.

 64. Michałkiewicz M. 2015. Mechanizm działania związków chloru na drobnoustroje występujące w wodzie. Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Boszkowo, 23-25.09.2015, 1-45.

 65. Basińska M., Górzeński R., Michałkiewicz M. 2015. Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku. XIII Ogólnopolska konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 26-27.11.2015, Warszawa, 1-23.

 66. Sperzyńska J., Michałkiewicz M. 2016. Czy fontanny wewnętrzne są bezpieczne? Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 385-394.

 67. Holc D., Pruss A., Michałkiewicz M., Cybulski Z. 2016. Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych - doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 683-703.

 68. Ginter-Kramarczyk D., Kruszelnicka I., Michałkiewicz M. 2016. Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 517-528.

 69. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S., Tomaszewska J. 2016. The proposed application of WPC as elements in moving bed biofilm technology. The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers DoDeSt 2016, Krakow, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts, 74.

 70. Michałkiewicz M. 2016. Pierwotne czy wtórne skażenie wód źródlanych? XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Licheń 10-11.03.2016, Wydanie na płycie CD.

 71. Michałkiewicz M., Konowalska A. 2017. Czy woda w pociągach jest bezpieczna? XV Konferencja Naukowo-Techniczna, Licheń 23-24.03.2017, Wydanie na płycie CD.

 72. Michałkiewicz M. 2018. Skuteczność dezynfekcji gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego. XI Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Boszkowo, 19-21.09.2018.

 73. Michałkiewicz M. 2018. Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Woda-Człowiek-Środowisko, Licheń 15-16.03.2018. 44 slajdy, Wydanie na płycie CD.