Powrót Dr Michał Michałkiewicz
PUBLIKACJE
 
 1. Michałkiewicz Michał. 1990. "Makrozoobentos jeziora Lednica". SGGW AR w Warszawie, CPBP, 04.10. Zeszyt 41, str. 123-134.

 2. Michałkiewicz Michał. 1990. "Uwarunkowania ekologiczne występowania makrozoobentosu - dynamika zmian liczebności i biomasy". SGGW AR w Warszawie, CPBP 04.10. Zeszyt 50, str. 51-62.

 3. Michałkiewicz Michał. 1990. "Bakteriologiczne zanieczyszczenie wody wybranych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego". Zesz. Nauk. Polit. Pozn., Budownictwo Lądowe, nr 32, str. 141-154.

 4. Pańczakowa Janina, Michałkiewicz Michał. 1990. "Wykorzystanie właściwości bakteriobójczych promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji wody i ścieków". Zesz. Nauk. Polit. Pozn., Budownictwo Lądowe, nr 32, str. 167-179.

 5. Pańczakowa Janina, Michałkiewicz Michał. 1990. "Teoretyczne podstawy dezynfekcji wody i ścieków chlorem". Zesz. Nauk. Polit. Pozn., Budownictwo Lądowe, nr 32, str. 155-165.

 6. Michałkiewicz Michał. 1991. "Struktura makrozoobentosu jeziora Lednickiego". Studia Lednickie nr 2, str. 335-347.

 7. Michałkiewicz Michał. 1991. "Macrozoobenthos structure in eutrophic Rosnowskie Duże lake". Polskie Archiwum Hydrobiologii, Nr 38, 3-4, str. 427-436.

 8. Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Pańczakowa Janina. 1992. "Fizyko-chemiczne i biologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego". Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały z konferencji naukowej, Jeziory, 2.12.1992, str. 45-47.

 9. Michałkiewicz Michał. 1992. "Ecological conditions of macrozoobenthos occurence in polymictic, eutrophic Budzyńskie and Jelonek lakes (Great Poland)". Polskie Archiwum Hydrobiologii, Nr 39, 2, str.211-224.

 10. Pańczakowa Janina, Michałkiewicz Michał. 1994. "Żyzność i zanieczyszczenie oraz fauna denna jeziora Lednica". PTPN, Prace Komisji Archeologicznej, t. 12, str. 69-79.

 11. Michałkiewicz Michał. 1994. "Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej (7-17.08.1990 i 26.07.-5.08.1993)". Studia Lednickie, Nr 3, str. 399-401.

 12. Pańczakowa Janina, Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 1994. "Educational methodology of environmental subjects: TEMPUS Joint European Project JEP No 4988-93/2: European Cooperation for Environmental Education (ECEE)". - Nitra: University of Agriculture, ss. 49-70.

 13. Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 1997. "Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jezior Rynny Witobelsko-Dymaczewskiej". Morena nr 5, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, str. 81-92.

 14. Bagieński Jan, Michałkiewicz Michał. 1998. "Przyczyny pęcznienia uszczelnień przepustnic w stacjach wodociągowych". Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Nr 10, str. 87-89.

 15. Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 1998. "Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Lednica na podstawie badań fizyko-chemicznych epilimnionu i hypolimnionu". Studia Lednickie, Nr 5, str. 269-282.

 16. Michałkiewicz Michał, Fiszer Małgorzata. 1998. "Zaopatrzenie w wodę obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego". Studia Lednickie, Nr 5, str. 283-291.

 17. Michałkiewicz Michał, Fiszer Małgorzata. 1998. "Monitoring ekosystemów jeziornych Wielkopolskiego Parku Narodowego - jezioro Chomęcickie i Rosnowskie Duże". III Międzynarodowa (XV Krajowa) Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi", Poznań 1-3.06.1998 r., str. 215-227.

 18. Bagieński Jan, Michałkiewicz Michał. 1998. Przyczyny pęcznienia uszczelnień przepustnic w stacjach wodociągowych". III Międzynarodowa (XV Krajowa) Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę miast i wsi", Poznań 1-3.06.1998 r. str. 407-411.

 19. Michałkiewicz Michał. 1999. "Makrozoobentos jeziora Jarosławieckiego". Morena, Nr 6, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, str. 81-88.

 20. Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 1999. "Monitoring ekosystemów jeziornych Wielkopolskiego Parku Narodowego - jeziora: Jarosławieckie i Lipno". Morena, Nr 6, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, str. 69-78.

 21. Michałkiewicz Michał, Fiszer Małgorzata. 1999. "Charakterystyka, zagrożenia i monitoring jezior jako zbiorników wody użytkowej". Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Nr 7-8, str. 72-76.

 22. Michałkiewicz Michał. 2000. "Dendryty i diagramy jako graficzna interpretacja wyników makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski". Fauna denna jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Jeziory, WPN, Stacja Ekologiczna UAM, 25-27.05.2000, str. 19-23.

 23. Michałkiewicz Michał. 2000. "Metody badań osadu czynnego". Przegląd Komunalny, Nr 10/2000, str. 54-56.

 24. Michałkiewicz Michał. 2000. "Badanie osadu czynnego metodą Warburga". Przegląd Komunalny, Nr 11/2000, str. 74-75.

 25. Michałkiewicz Michał. 2001. "Nowe wymagania dotyczące jakości wody do picia". Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Nr 4/2001, str. 117-120.

 26. Michałkiewicz Michał. 2001. "Ścieki w liczbach" Przegląd Komunalny, Nr 5/2001, str. 59.

 27. Michałkiewicz Michał. 2001. "Makrozoobentos jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego". Praca zbiorowa pod redakcją Lubomiry Burchardt "Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego". UAM Poznań, str. 317-328.

 28. Michałkiewicz Michał. 2001. "Makrozoobentos cieków wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego". Praca zbiorowa pod redakcją Lubomiry Burchardt "Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego". UAM Poznań, str. 415-425.

 29. Fiszer Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 2002. "Ocena zanieczyszczenia wód jeziornych na podstawie wybranych zależności parametrów chemicznych". Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód". Poznań-Gdańsk, 26-28.6.2002. str. 345-350.

 30. Bielawa Joanna, Michałkiewicz Michał. 2002. "Ocena zmian jakości wody pitnej na przykładzie wodociągu w Zbąszyniu". Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zaopatrzenie w wodę i jakość wód". Poznań-Gdańsk, 26-28.6.2002. str. 331-344.

 31. Michałkiewicz Michał. 2002. "Podstawowe testy biologiczne stosowane w eksploatacji oczyszczalni ścieków". Forum Eksploatatora, Nr 1/02 (6), 6-9.

 32. Michałkiewicz Michał, Michałkiewicz Marek. 2003. "Pasożyty człowieka w wodzie, ściekach i osadach". Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 6/2003, 205-210.

 33. Szulczewski Adrian, Michałkiewicz Michał. 2003. "Wpływ Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. w Śremie na jakość wód jeziora Grzymisławskiego". Materiały z XIX Zjazdu Hydrobiologów Polskich Warszawa 9-12.09.2003., 188.

 34. Michałkiewicz Michał, Fiszer Małgorzata. 2003. "Biologia sanitarna - ćwiczenia laboratoryjne" skrypt. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 35. Michałkiewicz Michał. 2003. "Mikroflora powietrza atmosferycznego wokół oczyszczalni ścieków". Materiały z III Konferencji Naukowo-Technicznej "Woda-Człowiek-Środowisko" Września - Licheń, 16-17.10.2003., 209-226.

 36. Michałkiewicz Michał, Michałkiewicz Marek. 2003. "Uwaga wścieklizna !". Ekologia praktyczna, Nr 10, 36-37.

 37. Michałkiewicz Michał. 2003. "Czy powietrze atmosferyczne wokół oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów jest niebezpieczne pod względem mikrobiologicznym?". Ekologia praktyczna., nr 11/12, 46-48.

 38. Szulczewski Adrian, Michałkiewicz Michał. 2003. "Oddziaływanie Odlewni Żeliwa Śrem S.A. w Śremie na wody jeziora Grzymisławskiego". Ekologia Praktyczna, nr 11/12, str. 14-16.

 39. Hańćkowiak Grażyna, Michałkiewicz Michał. 2004. Domowe filtry do oczyszczania wody. Ekologia praktyczna, nr 1 (22), 17-23.

 40. Michałkiewicz Michał. 2004. Czy wody źródlane Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są czyste pod względem bakteriologicznym? Ekologia praktyczna, nr 1 (22), 12-16.

 41. Michałkiewicz Michał, Michałkiewicz Marek. 2004. "Czy grozi nam pandemia ptasiej grypy?". Służba Zdrowia, nr 13-16/2004, 27.

 42. Michałkiewicz Michał. 2004. Zanieczyszczenie powietrza wokół oczyszczalni ścieków. Wodociągi-Kanalizacja 2(5)/2004, 19-21.

 43. Michałkiewicz Michał. 2004. Bakteriologia źródeł Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej. Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych. Gdańsk-Warszawa, 75-77.

 44. Michałkiewicz Michał, Podolski Grzegorz. 2004. Poznański System Wodociągowy. Ekologia Praktyczna, nr 2/3 (23/24), 37-39.

 45. Michałkiewicz Michał. 2004. Czy badania bentosu prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami. Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych. Gdańsk-Warszawa, 113-115.

 46. Michałkiewicz Michał. 2004. Drobnoustroje w otoczeniu oczyszczalni. Wodociągi - Kanalizacja 3(6)/2004, 14-15.

 47. Michałkiewicz Michał. 2004. Emisja drobnoustrojów i odorów. Wodociągi - Kanalizacja 4(7)/2004, 12-15.

 48. Kędziora Joanna, Michałkiewicz Michał, Stempiński Bartosz. 2004. Wpływ małych zbiorników zaporowych na rzece Cybinie na jakość wody w zbiorniku zaporowym "MALTA" w Poznaniu. Materiały XVIII Krajowej i VI Międzynarodowej Konferencji "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód"; Poznań, 307-313.

 49. Kozłowska Joanna, Michałkiewicz Michał. 2004. Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Rusałka w Poznaniu. Materiały XVIII Krajowej i VI Międzynarodowej Konferencji "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód"; Poznań, 315-325.

 50. Kędziora Joanna, Michałkiewicz Michał, Stempiński Bartosz. 2005. Zbiorniki zaporowe a jakość wód. Wodociągi-Kanalizacja, 2(11), 12-13.

 51. Michałkiewicz Michał. 2005. Makrozoobentos lobeliowego jeziora Moczadło. Materiały XII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, Giżycko 12-14.05.2005., 18-19.

 52. Wojciechowski Jacek, Michałkiewicz Michał. 2005. Studnie jako źródła wody pitnej. Rynek Instalacyjny, 5, 44-47.

 53. Nowak Agata, Michałkiewicz Michał. 2005. Ocena zmian jakości wody pitnej. Wodociągi-Kanalizacja, 7-8 (16-17), 12-15.

 54. Michałkiewicz Michał. 2005. Epidemia gorączki krwotocznej w Angoli. Służba Zdrowia 38-42 (3439-3443), 54-55.

 55. Michałkiewicz Michał, Michałkiewicz Marek. 2005.Czy polskim żołnierzom w Iraku grozi leiszmanioza. Służba Zdrowia 84-87 (3485-3488), 37-39.

 56. Cieślikowska Katarzyna, Michałkiewicz Michał. 2005. Efektywność filtrów węglowych w oczyszczaniu wody. Rynek Instalacyjny 11, 76-80.

 57. Michałkiewicz Michał. 2006. Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka. Wodociągi - Kanalizacja 4(26), 25-28.

 58. Michałkiewicz Michał. 2006. Bakterie wskaźnikowe występujące w wodach. Wodociągi - Kanalizacja 5(27), 22-24.

 59. Michałkiewicz Michał. 2006. Bakterie wskaźnikowe występujące w wodach. Cz. 2. Wodociągi - Kanalizacja 6(28), 18-21

 60. Michałkiewicz Michał. 2006. Makrozoobentos profundalny płytkich jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne PTH - Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących; Ochotnica-Kraków 18-20.05.2006. Kraków-Warszawa, 106-108.

 61. Michałkiewicz Michał, Wojciechowski Jacek. 2006. Ocena jakości wód podziemnych na podstawie badań wody ze studni indywidualnych w Wielkopolsce. XIX Krajowa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" - Zakopane 18-21.06.2006 r., 261-270.

 62. Michałkiewicz Michał. 2006. Mikroorganizmy występujące w wodzie. Wodociągi - Kanalizacja 7/8 (29/30), 26-28.

 63. Michałkiewicz Michał. 2006. Bakterie chorobotwórcze w otoczeniu człowieka. Wodociągi - Kanalizacja 9 (31), 23-25.

 64. Michałkiewicz Michał, Kwaśna Sylwia. 2006. Wpływ oczyszczalni na bakteriologiczne i zapachowe zanieczyszczenie środowiska. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej "Woda - człowiek - środowisko. Aktualna problematyka usług wodociągowo - kanalizacyjnych" - Września-Licheń 21-22.09.2006 r., 145-157

 65. Dzik Marlena, Michałkiewicz Michał. 2006. Stan zanieczyszczenia wód Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 9, nr 1, s. 105-119.

 66. Michałkiewicz Michał. 2006. Mikroflora wód powierzchniowych i podziemnych. Wodociągi - Kanalizacja 10 (32), 24-26.

 67. Michałkiewicz Michał, Dzik Marlena. 2006. The role of anthropopression on ecosystem of Lake Strzeszyńskie. The Functioning of Water Ecosystems and their Protection - The International Conference on prof. dr hab. Marek Kraska's 70-year jubilee and the 15-th anniversary of the Department of Water Protection, Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University. Poznań, 27-28.10.2006., ss. 25.

 68. Michałkiewicz Michał. 2006. Mikroorganizmy środowiska wodnego. Wodociągi - Kanalizacja 11 (33), 34-35.

 69. Michałkiewicz Michał. 2007.Makrozoobentos lobeliowego jeziora Głęboczko (powiat bytowski) na tle parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody. Materiały XIV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 49-50.

 70. Michałkiewicz Michał. 2007. Wymagania mikrobiologiczne w nowym rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Rynek Instalacyjny 5, 25-30.

 71. Michałkiewicz Michał. 2007. Zagrożenia mikrobiologiczne środowiska ze strony oczyszczalni ścieków. Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Woda - człowiek - środowisko", Licheń 18-19.10.2007, 129-148.

 72. Michałkiewicz Michał. 2007. Jakość mikrobiologiczna wody do picia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2007 roku. Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Woda - człowiek - środowisko", Licheń 18-19.10.2007, 21-28.

 73. Michałkiewicz Michał, Pruss Alina, Szmydt Patrycja, Szuster-Janiaczyk Agnieszka. Wymagania dotyczące laboratoriów kontroli jakości wody do picia - praktyka i przepisy prawne. Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Woda - człowiek - środowisko", Licheń 18-19.10.2007, 29-40.

 74. Michałkiewicz Michał. 2008. Zagrożenia dla środowiska a obiekty komunalne. Wodociągi - Kanalizacja 2 (48), 28-31.

 75. Praca zbiorowa pod red. Burchardt Lubomiry. 2008. Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego. (Michałkiewicz Michał. - rozdz. 18 i 21).

 76. Michałkiewicz Michał, Osses Anna. 2008. Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jeziora kórnickiego. Materiały: XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" Poznań-Gniezno, Tom II, str. 337-352.

 77. Michałkiewicz Michał. 2008. Bioaerozole w oczyszczalniach ścieków. Wodociągi - Kanalizacja, 6(52), 21-24.

 78. Michałkiewicz Michał, Piskorek Joanna. 2008. Składowiska odpadów jako źródło skażenia mikrobiologicznego. Rynek Instalacyjny, 10, str. 115-118.

 79. Michałkiewicz Michał, Piskorek Joanna. 2008. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie składowisk odpadów komunalnych. Rynek Instalacyjny, 11, str. 95-100.

 80. Pruss Alina, Jeż-Walkowiak Joanna, Sozański Marek M., Dymaczewski Zbysław, Michałkiewicz Michał. 2008. Elimination of heavy metals from water of Warta river by infiltration and filtration process. 2nd International conference "Metals and Related Substances in Drinking Water" (METEAU) Cost Action 637, Lisbon, Portugal, October 29-31, 2008.

 81. Michałkiewicz Michał, Osses Anna. 2009. Antropopresja Jeziora Kórnickiego. Wodociągi-Kanalizacja, 3(61), 36-39.

 82. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2009. Procedury postępowania na wypadek skażenia bakteriologicznego wód. Woda - Człowiek - Środowisko, Rozwój, modernizacja, eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Września - Licheń, 49-68.

 83. Mądrecka Beata, Michałkiewicz Michał. 2009. Toksyny sinicowe i konsekwencje ich występowania w wodach powierzchniowych i pitnych. Woda - Człowiek - Środowisko, Rozwój, modernizacja, eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Września - Licheń, 69-80.

 84. Michałkiewicz Michał. 2009. Makrozoobentos i bakteriologia jeziora Głęboczko. Zeszyt Parku Narodowego "Bory Tucholskie" nr 1, Lobelia - Organizmy inwazyjne w wodach Polski, 30-31.

 85. Pruss Alina, Jeż-Walkowiak Joanna, Dymaczewski Zbysław, Michałkiewicz Michał. 2009. Usuwanie metali ciężkich z wody rzeki Warty w procesach infiltracji i filtracji. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 58, Tom 1, 235-244.

 86. Michałkiewicz Michał, Pruss Alina, Dymaczewski Zbysław, Michalak Joanna. Wpływ hermetyzacji wybranych etapów oczyszczania ścieków na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 58, Tom 2, 135-143.

 87. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2009. Procedury postępowania na wypadek skażenia bakteriologicznego wód. Warsztaty Szkoleniowe dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Nałęczów 3-5.09.2009, 39-61.

 88. Szeląg-Wasilewska Elżbieta, Michałkiewicz Michał, Dysarz Tomasz, Joniak Tomasz, Mądrecka Beata. 2009. Bakterioplankton rzeki Warty w aspekcie jakości wód i ich przepływu. Materiały 21 Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9-12.09.2009, str. 139.

 89. Szeląg-Wasielewska Elżbieta, Joniak Tomasz, Michałkiewicz Michał, Dysarz Tomasz, Mądrecka Beata. 2009. Bacterioplankton of the Warta River in relation to physicochemical parameters and flow rate. Ecohydrol. Hydrobiol., 9, (2-4), 225-236.

 90. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2009. Problemy bakteriologicznego skażenia wód. Technologia wody, Nr 2, str. 14-19.

 91. Michałkiewicz Michał. 2010. Wieloletnie zmiany makrozoobentosu Jeziora Rosnowskiego Dużego. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, tom 3, Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski, XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, str. 61-68.

 92. Michałkiewicz Michał, Jeż-Walkowiak Joanna, Sozański Marek M. 2010. Problematyka dezynfekcji ścieków bytowo-gospodarczych. Woda - Człowiek - Środowisko, Współczesne zagrożenia i metody rozwiązań w projektowaniu i eksploatacji systemów gospodarki wodno-ściekowej. Września - Licheń, 103-128.

 93. Michałkiewicz Michał. 2010. Zagadnienia jakości wody w stanach zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powodzi. Warsztaty szkoleniowe dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Zakopane, 9-10.09.2010, 3-16.

 94. Michałkiewicz Michał, Nowak Agata, Mądrecka Beata, Szeląg-Wasielewska Elżbieta. 2010. Ocena aktualnego stanu zanieczyszczenia wód jeziora Buszewskiego. Materiały: XXI Krajowa Konferencja, IX Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", 225-238.

 95. Michałkiewicz Michał, Jeż-Walkowiak Joanna, Sozański Marek M. 2011. Dezynfekcja ścieków bytowo-gospodarczych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, T. 85, nr 3, str. 103-109.

 96. Michałkiewicz Michał, Fiszer Małgorzata. 2011. Biologia sanitarna - ćwiczenia laboratoryjne - skrypt. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (wyd. 3, poprawione).

 97. Michałkiewicz Michał, Jeż-Walkowiak Joanna, Dymaczewski Zbysław, Sozański Marek M. 2011. Dezynfekcja ścieków. Inżynieria Ekologiczna, 24, str. 38-51.

 98. Michałkiewicz Michał, Pruss Alina, Dymaczewski Zbysław, Jeż-Walkowiak Joanna, Kwaśna Sylwia. 2011. Microbiological Air Monitoring around Municipal Wastewater Treatment Plants. Pol. J. Environ. Stud., vol. 20, No. 5, 1243-1250.

 99. Michałkiewicz Michał. 2011. Mikrobiologia wód podziemnych. Woda - Człowiek - Środowisko, Tradycja i współczesne metody zarządzania systemami gospodarki wodno-ściekowej. Września - Licheń, 133-140.

 100. Michałkiewicz Michał, Domek Piotr, Klimaszyk Piotr. 2011. Wieloletnie badania makrozoobentosu w zróżnicowanych zbiornikach wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Katowice-Cieszyn, 42-44.

 101. Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 2011. Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku pasywnym w czasie jego eksploatacji. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska, Tom 1, str. 55-60.

 102. Michałkiewicz Michał. 2011. Mikrobiologia wód podziemnych. IV Warsztaty dla eksploatatorów SUW – Boszkowo, 5-7.09.2011. Materiały konferencyjne, str. 3-14.

 103. Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał. 2011. Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku pasywnym w czasie jego eksploatacji. Instal, Nr 10, str. 36-38.

 104. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata, Dysarz Tomasz, Joniak Tomasz, Szeląg-Wasielewska Elżbieta. 2011. Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty. Nauka Przyr. Technol., Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska, T5, Zeszyt 5, #89.

 105. Michałkiewicz Michał. 2011. Mikrobiologia wód podziemnych. Technologia wody, Nr 6 (14), str. 28-35.

 106. Dymaczewski Z. [i in.]: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. 2011. (praca zbiorowa pod red. Zbysława Dymaczewskiego; aut: Z. Dymaczewski, T. Jaroszyński, J. Jeż-Walkowiak, M. Komorowska-Kaufman, M.Michałkiewicz, W.Niedzielski, M.M. Sozański). Wyd. 3, rozszerz., zmienione i uaktualnione, Poznań, PZITS, 1150 s.

 107. Michałkiewicz Michał. 2012. Biologiczne metody kontroli jakości wody do picia – biotesty i biomonitoring. V Warsztaty szkoleniowe dla eksploatatorów SUW – Boszkowo, 19-21.09.2012. Materiały konferencyjne, str. 171-185.

 108. Piotr Domek, Michał Michałkiewicz. 2012. Zmienność makrozoobentosu na tle parametrów fizyczno-chemicznych w zbiorniku zaporowym Rusałka. XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Zoobentos zbiorników zaporowych, Toruń - Zacisze, 17-19.05.2012. Materiały konferencyjne, str. 11-12.

 109. Michałkiewicz Michał. 2012. Testy i biotesty jako metoda oceny jakości wody. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda - Człowiek – Środowisko”, Problemy, metody i technologie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwianiu ścieków. Września – Licheń. Materiały konferencyjne, str. 117-127.

 110. Michał Michałkiewicz, Daniel Galewicz, Zbysław Dymaczewski. 2012. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w wybranych pomieszczeniach uczelni technicznej. IV Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2-5.09.2012. Materiały konferencyjne: tom II, str. 283-295.

 111. Alina Pruss, Michał Michałkiewicz, Michał Marciniak. 2012. Uzdatnianie wody na potrzeby dializoterapii na przykładzie Stacji dializ przy szpitalu MSWiA w Poznaniu. IV Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2-5.09.2012. Materiały konferencyjne.

 112. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2012. Dynamika zmian wybranych grup bakterii wskaźnikowych w rzece Warcie. XXII Krajowa Konferencja, X Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Materiały konferencyjne, str. 535-546, tom I.

 113. Mądrecka Beata, Michałkiewicz Michał, Szeląg-Wasielewska Elżbieta. 2012. Liczebność i różnorodność bakterii heterotroficznych w środkowym biegu rzeki Warty. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 26-27.10.2012, Panel Geograficzny „Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej”, 7-8.

 114. Michałkiewicz Michał. 2013. Mikrobiologiczne skażenie wody – przyczyny, skutki, konsekwencje. Technologia wody, 04, (24), 8-14 i 20.

 115. Michałkiewicz Michał. 2013. Mikrobiologiczne skażenie wody – przyczyny, skutki, konsekwencje. XI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko, Licheń 2013, 139-156.

 116. Praca zbiorowa pod redakcją: Postawa A., Hayes C. Best Practice Guide on the Control of Iron and Manganese in Water Supply. IWA Publishing, London, New York, 2013. ss. 131. ISBN: 9781780400044 (Paperback); 9781780400747 (eBook); (Autorzy: M. Bower, B. Croll, M. Ferrante, J. Górski, C. Hayes, J. Jeż-Walkowiak, D. Jovanovic, M. Jung, M. Michałkiewicz, A. Postawa, A. Pruss, I. Rosborg, S. Rybicki, M. Siepak, M.M. Sozański, A. Szuster-Janiaczyk).

 117. Michałkiewicz Michał, Basińska Małgorzata. 2013. Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym. Rynek Instalacyjny, 1-2, 19-24.

 118. Michałkiewicz Michał, Mądrecka Beata. 2014. Studnie indywidualne jako źródło wody do picia. Konferencja: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Toruń. 339-347.

 119. Kruszelnicka Izabela, Michałkiewicz Michał, Ginter-Kramarczyk Dobrochna. 2014. Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym. Konferencja: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Toruń. 649-658.

 120. Michałkiewicz Michał, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Kruszelnicka Izabela. 2014. Jakość wody w unitach dentystycznych. Konferencja: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Toruń. 813-820.

 121. Domek Piotr, Joniak Tomasz, Michałkiewicz Michał. 2014. Struktura makrozoobentosu małej rzeki nizinnej na odpływie z przeżyźnionego jeziora jako odzwierciedlenie wpływu antropopresji na biocenozę. XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Wody przejściowe, Sztutowo-Elbląg, 8-10.05.2014, Materiały konferencyjne.

 122. Michałkiewicz Michał, Michałkiewicz Marek. 2014. Wirus Ebola atakuje na nowych terenach. Technologia Wody, 3, 14-16.

 123. Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Michałkiewicz Michał. 2014. Radon w wodzie do spożycia – zmiany w przepisach UE. Technologia Wody, 5, 77-80.

 124. Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Michałkiewicz Michał, Zajchowski Stanisław, Kloziński Arkadiusz, Tomaszewska Jolanta. 2014. The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology (Rapid Communication). Polimery, 59, 5, 423-426.

 125. Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Michałkiewicz Michał, Kloziński Arkadiusz, Zajchowski Stanisław, Jakubowska Paulina, Tomaszewska Jolanta. 2014. Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego. Polimery, 59, 10, 739-746.

 126. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S., Kloziński A. 2014. Analiza mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych o osnowie polipropylenowej poddanych działaniu osadu czynnego. XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe: przetwórstwo tworzyw polimerowych, Bydgoszcz - Pieczyska, 15-17 czerwca 2014, Bydgoszcz, 40-41.

 127. Michałkiewicz M., Basińska M. 2014. Cleanliness of air filters in the experimental passive house. 35th AIVC Conference, 4th TightVent Conference, 2nd venticool Conference: ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance: proceedings, Poznan, 24.-25.09.2014, 154-162.

 128. Michałkiewicz M., Grochowski M., Jółkowska D. 2014. Ocena zmian parametrów mikrobiologicznych wody na skutek infiltracji. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko, Licheń 2014, Materiały konferencyjne, 139-156.

 129. Michałkiewicz M. 2014. Bakterie Legionella sp. – występowanie i zagrożenia. VII Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody. Wadowice 16-18.09.2014, Materiały konferencyjne, 44-65.

 130. Michałkiewicz M., Szumigała A. 2014. Fontanny - potencjalnie niebezpieczny element architektury miejskiej. Technologia Wody, 6, 83-91.

 131. Michałkiewicz M. 2015. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenach oczyszczalni ścieków. XIII Ogólnokrajowa konferencja naukowo-techniczna: Woda – Człowiek – Środowisko: wybrane problemy eksploatacji w zmodernizowanych systemach wodociągów i kanalizacji, 19-20.03.2015 r., Licheń, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. 55 slajdów. Wydanie na płycie CD.

 132. Domek P., Grzechowiak W., Michałkiewicz M., Klimaszyk P. 2015. Ocena jakości wody strumienia Junikowskiego na podstawie struktury ugrupowań makrobezkręgowców bentosowych. XXII Ogólnopolskie warsztaty bentologiczne: materiały konferencyjne. Karkonosze, Przesieka, 21-23.05.2015 r., Sekcja Bentologiczna PTH., 36-37.

 133. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M. 2015. Jakość wody w unitach stomatologicznych. Mikrobiologiczna jakość wody w unitach stomatologicznych. Innowacje w praktyce: konferencja, warsztaty, wystawa, spotkania panelowe. Lublin: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, 83-84.

 134. Michałkiewicz M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D. 2015. Wizyta w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie. Technologia Wody, 3 (41), 12.

 135. Michałkiewicz M., Popłonek K. 2015. Mikrobiologiczna jakość powietrza kortów tenisowych. Rynek Instalacyjny, 11, 54-58.

 136. Michałkiewicz M. 2015. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków. Część 1. Technologia Wody, 3 (41), 42-48.

 137. Michałkiewicz M. 2015. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków. Część 2. Technologia Wody, 4 (42), 44-52.

 138. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S. 2015. Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2, red. Tomasz Klepka - Lublin: Politechnika Lubelska, 187-201.

 139. Michałkiewicz M., Ginter-Kramarczyk D., Kruszelnicka I. 2015. Is water in dental units microbiologically safe? Medycyna Pracy, 66, 6, 763-770.

 140. Michałkiewicz M. 2015. Mechanizm działania związków chloru na drobnoustroje występujące w wodzie. Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Boszkowo, 23-25.09.2015, 1-45.

 141. Basińska M., Górzeński R., Michałkiewicz M. 2015. Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku. XIII Ogólnopolska konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 26-27.11.2015, Warszawa, 1-23.

 142. Dymaczewski Z., Komorowska-Kaufman M., Krajewski P., Michałkiewicz M., Jeż-Walkowiak J. 2016. Określenie potencjalnych możliwości usuwania związków organicznych w sieci kanalizacyjnej. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, 18, 518-529.

 143. Holc D., Pruss A., Michałkiewicz M., Cybulski Z. 2016. Efektywność usuwania związków organicznych podczas oczyszczania wody w procesie filtracji przez biologicznie aktywny filtr węglowy z identyfikacją mikroorganizmów. Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska, 18, 235-246.

 144. Basińska M., Michałkiewicz M. 2016. Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka. Rynek Instalacyjny, 4, 90-93.

 145. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R. 2016. Jakość powietrza. Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego, minimalnego strumienia powietrza, stężenia ditlenku węgla i pyłów. Rynek Instalacyjny, 5, 54-58.

 146. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R. 2016. Jakość powietrza. Wymagania i klasyfikacje dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Rynek Instalacyjny, 6, 74-78.

 147. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R. 2016. Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku. Rynek Instalacyjny, 9, 78-84.

 148. Basińska M., Michałkiewicz M. 2016. Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły. Inżynieria Ekologiczna, 50, 17-25.

 149. Sperzyńska J., Michałkiewicz M. 2016. Czy fontanny wewnętrzne są bezpieczne? Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 385-394.

 150. Michałkiewicz M. 2016. Czy można pić każdą wodę źródlaną? Technologia Wody, 5 (49), 50-54.

 151. Holc D., Pruss A., Michałkiewicz M., Cybulski Z. 2016. Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych - doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 683-703.

 152. Ginter-Kramarczyk D., Kruszelnicka I., Michałkiewicz M. 2016. Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań – Kudowa Zdrój, PZIiTS, 517-528.

 153. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S., Tomaszewska J. 2016. The proposed application of WPC as elements in moving bed biofilm technology. The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers DoDeSt 2016, Krakow, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts, 74.

 154. Michałkiewicz M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Mizerna-Nowotna P. 2016. Uciążliwość odorowa i mikrobiologiczna oczyszczalni ścieków – analiza przypadku. Ochrona Środowiska, 38, 3, 41-48.

 155. Michałkiewicz M. 2016. Pierwotne czy wtórne skażenie wód źródlanych? XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Licheń 10-11.03.2016, Wydanie na płycie CD.

 156. Michałkiewicz M., Konowalska A. 2017. Czy woda w pociągach jest bezpieczna? XV Konferencja Naukowo-Techniczna, Licheń 23-24.03.2017, Wydanie na płycie CD.

 157. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S. 2017. Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków. W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 187-201.

 158. Michałkiewicz M. 2017. Alexander Fleming - odkrywca penicyliny. Technologia Wody - 2017, nr 2 (52), s. 14-20.

 159. Konowalska A., Michałkiewicz M. 2017. Bezpieczeństwo wody z toalet pociągów. Technologia Wody - 2017, nr 4 (54), s. 46-57.

 160. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M. 2017. Czy warto stosować filtry dzbankowe? Technologia Wody - 2017, nr 4 (54), s. 16-21.

 161. Dymczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Michałkiewicz M., Sozański M. 2017. Redefinicja celów i metod procesu dezynfekcji. W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie. red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska: Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 11-21.

 162. Kołaski P., Wysocka A., Pruss A., Lasocka-Gomuła I., Michałkiewicz M., Cybulski Z. 2017. Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody. W: Dezynfekcja wody: zagrożenia, wyzwania, nowe technologie. red. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków, Polska: Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 195-201.

 163. Michałkiewicz M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D. 2017. Czy warto stosować filtry dzbankowe? (część 2). Technologia Wody - 2017, nr 5 (55), s. 30-35.

 164. Michałkiewicz M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D. 2017. Oczyszczanie ścieków w Berlinie. Forum Eksploatatora - 2017, nr 6 (93), s. 30-33.

 165. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R. 2017. Jakość powietrza – zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne – klasyfikacja i wymagania. Izolacje - 2017, nr 4, s. 97-100

 166. Michałkiewicz M., Kruszelnicka I., Widomska M. 2018. The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment. Ecological Chemistry and Engineering S - 2018, vol. 25, no. 2, s. 267-278

 167. Michałkiewicz M. 2018. Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych. Technologia Wody - 2018, nr 2 (58), s. 25-29.

 168. Michałkiewicz M. 2018. Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych. 16 Konferencja Naukowo – Techniczna „Woda – Człowiek – Środowisko” Licheń 15-16.03.2018. Wydanie na płycie CD.

 169. Kuszelnicka I., Rudawska A., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Zajchowski S., Tomaszewska J. 2018. Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków. Polimery, nr 9, s. 619-625.

 170. Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Michałkiewicz M., Sozański M.M. 2018. Disinfection as a process for monitoring of water quality and water safety in water supply systems. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. Poznań: PZITS, Oddz. Wlkp., 2018., s. 391-392.

 171. Michałkiewicz M. 2018. Skuteczność dezynfekcji gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego. XI Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody, Boszkowo, 19-21.09.2018.

 172. Michałkiewicz M. 2018. Ścieki i ich negatywna rola w środowisku. Technologia Wody, 5 (61), 30-33.

 173. Michałkiewicz M. 2018. Mikrobiologia ścieków. Technologia Wody, 6 (62), 58-62.

 174. Kiersnowska Z., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M. 2018. Monitoring jakości wody na pływalniach - mikrobiologia. Technologia wody, 6 (62), 76-81.

 175. Michałkiewicz M., Basińska M.,  Chybicka M. 2018. Ocena wieloletniej zmienności fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza w budynku pasywnym. Instal, 10, 26-30.

 176. Michałkiewicz M. 2018. Comparison of Wastewater Treatment Plants based on the emissions of microbiological contaminants. Environmental Monitoring and Assessment, 190, 640 1-16. DOI: 10.1007/s10661-018-7035-2.

 177. Michałkiewicz M. 2018. Powstawanie, przenoszenie i szkodliwość bioaerozoli emitowanych do powietrza atmosferycznego. Ochrona Środowiska, 40, 4, 21-30.

 178. Michałkiewicz M. 2019. Wastewater Treatment Plants as a source of bioaerosols. Polish Journal of Environmental Studies, 28, 4, 1-11. DOI:10,15244/pjoes/90183.