Powrót Dr Michał Michałkiewicz
INNE  OSIĄGNIĘCIA
 1. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i pełnię funkcję członka Zarządu Oddziału Poznań.

 2. W latach 1994-1998 byłem członkiem Rady Naukowo-Społecznej Lednickiego Parku Krajobrazowego.

 3. W 1992 r. otrzymałem nagrodę J.M. Rektora P.P. z funduszu specjalnego za 1991 rok za osiągnięcia naukowe w dziedzinie Inżynierii Środowiska - Biologii sanitarnej.

 4. W 2004 r. otrzymałem nagrodę zespołową J.M. Rektora P.P. z funduszu specjalnego za 2003 rok za osiągnięcia naukowe w dziedzinie Inżynierii Środowiska - Biologii sanitarnej (50% udziału).

 5. W 2005 r. otrzymałem Srebrny Krzyż Zasługi.

 6. W 2005 r. otrzymałem nagrodę J.M. Rektora P.P. z funduszu specjalnego za 2004 rok za osiągnięcia naukowe w dziedzinie Inżynierii Środowiska - Biologii sanitarnej.

 7. W 2007 roku otrzymałem nagrodę J.M. Rektora P.P. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok akademicki 2006/2007.

 8. Patent – zgłoszenie nr P.397280 [WIPO ST 10/C PL397280]. 2011. Ruchome złoże biologiczne. Twórcy wynalazku: Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Zajchowski Stanisław, Michałkiewicz Michał, Kloziński Arkadiusz, Tomaszewska Jolanta.

 9. W 2009 roku otrzymałem nagrodę J.M. Rektora P.P. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok akademicki 2008/2009.

 10. W 2012 roku otrzymałem Nagrodę J.M. Rektora P.P. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2011/2012.

 11. W 2012 roku otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 12. W 2015 roku otrzymałem Nagrodę Zespołową J.M. Rektora P.P. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2014.

 13. 2018 r.: Nagroda J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej (zespołowa) dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe (cykl publikacji) w 2017 r.

 14. 14.12.2018 r. LIST   GRATULACYJNY dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego (nadany przez Dziekana WBiIŚ PP prof. dr hab. inż. Tomasza Mroza i Prodziekana WBiIŚ PP dr inż. Marlenę Kucz).