Powrót Dr Michał Michałkiewicz
PRACE  DYPLOMOWE
       
Prace magisterskie wykonane pod moim kierunkiem:
 1. Murzicz Małgorzata. 1997. Ocena stanu zanieczyszczenia wód jeziora Witobelskiego i Dymaczewskiego.

 2. Bielawa Joanna. 1999. Ocena jakości wody pitnej na przykładzie wodociągu w Zbąszyniu.

 3. Cieślikowska Katarzyna. 2001. Procesy podczyszczania wody uzdatnionej na filtrach węglowych.

 4. Szulczewski Adrian. 2001. Ocena stanu zanieczyszczenia wód jeziora Grzymisławskiego.

 5. Hańćkowiak Grażyna. 2002. Ocena efektywności pracy filtrów do oczyszczania wody z wkładem węglowym i polipropylenowym (produkcji Aquafilter).

 6. Kędziora Joanna. 2002. Ocena stanu zanieczyszczenia zbiornika zaporowego "Malta" w Poznaniu.

 7. Stempiński Bartosz. 2003. Ocena dynamiki procesów samooczyszczania wód rzeki Cybiny z uwzględnieniem małych zbiorników zaporowych. \

 8. Jółkowska Dorota. 2003. Wieloletnie zmiany wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych rzeki Warty zasilającej ujęcie wody pitnej na Dębinie w Poznaniu.

 9. Grochowski Marcin. 2003. Zmiany wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wody surowej z ujęcia infiltracyjnego Dębina w Poznaniu.

 10. Nowak Agata. 2004. Ocena zmian jakości wody pitnej na przykładzie wodociągu w gminie Dopiewo.

 11. Wojciechowski Jacek. 2004. Studnie jako źródło wody pitnej na terenach rolniczych okolic Leszna.

 12. Kozłowska Joanna. 2004. Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Rusałka w Poznaniu.

 13. Kwasna Sylwia. 2005. Ocena stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół wybranych oczyszczalni ścieków.

 14. Dzik Marlena. 2005 Ocena stanu zanieczyszczenia jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu.

 15. Osses Anna. 2006. Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jeziora Kórnickiego.

 16. Piskorek Joanna. 2006. Wpływ składowisk odpadów komunalnych na stan sanitarny powietrza na przykładzie składowiska odpadów w Borówku i Swarzędzu.

 17. Michalak Joanna. 2007. Wpływ hermetyzacji wybranych etapów oczyszczania ścieków na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Koninie.

 18. Galewicz Daniel. 2008. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w wybranych pomieszczeniach uczelni technicznej.

 19. Kanchen Marta. 2008. Porównanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie dwóch różnych typów oczyszczalni ścieków.

 20. Markowska Anna. 2008. Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie.

 21. Nowak Agata Maria. 2009. Wpływ antropopresji na stan zanieczyszczenia jeziora Buszewskiego.

 22. Paweł Jacek Tomczak. 2009. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

 23. Przemysław Gierwielaniec. 2010. Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Konin.

 24. Aleksander Grześko. 2010. Charakterystyka bioaerozolu emitowanego na terenach oczyszczalni ścieków (praca inżynierska).

 25. Dawid Greber. 2011. Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Śremie.

 26. Aleksander Grześko. 2011. Wpływ hermetyzacji wybranych obiektów na stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

 27. Tomasz Wojtyczka. 2012. Dynamika zmian liczebności drobnoustrojów podczas procesu oczyszczania ścieków.

 28. Małgorzata Widomska. 2012. Wpływ turbulencji i przepływu na emisję bioaerozoli do atmosfery.

 29. Ożegowska-Kołowska Agata. 2012. Wpływ hermetyzacji wybranych obiektów na stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

 30. Szymon Matuszewski. 2013. Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w wybranych szpitalach w Poznaniu (praca dyplomowa).

 31. Karolina Popłonek. 2013. Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie kortów tenisowych.

 32. Rafał Krzyżański. 2014. Badania ankietowe w celu określenia wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników oczyszczalni ścieków (praca inżynierska).

 33. Marta Zienkowicz. 2014. Ocena stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie oczyszczalni ścieków.

 34. Ewelina Duczmal. 2015. Negatywne oddziaływanie oczyszczalni ścieków na mieszkańców okolicznych terenów.

 35. Górski Jakub. 2015. Badanie jakości powietrza wewnętrznego wybranych budynków mieszkalnych pod względem ilości bakterii, grzybów oraz parametrów powietrza.

 36. Krzyżański Rafał. 2015. Badanie mikrobiologiczne powietrza na oczyszczalni ścieków z sekwencyjnymi reaktorami SBR.

 37. Bielawiec Zuzanna. 2016. Wpływ różnych pożywek na intensywność wzrostu bakterii. (praca inżynierska)

 38. Sperzyńska Joanna. 2016. Jakość wody w fontannach zlokalizowanych w centrach handlowych.

 39. Jóskowiak Julia. 2017. Dynamika zmian liczebności bakterii na kolejnych etapach oczyszczania ścieków. (praca inżynierska)

 40. Śmigielska Agata. 2017. Ocena jakości wód basenowych. (praca inżynierska)