Powrót Dr Michał Michałkiewicz
PRACE  DYPLOMOWE
       

Prace magisterskie wykonane pod moim kierunkiem:

W latach 1997-2018 byłem promotorem 41 prac inżynierskich i magisterskich.