Powrót Dr Michał Michałkiewicz
OFERTA
  

Laboratorium biologii sanitarnej
może wykonać prace zlecone
o następującej tematyce:
  • bakteriologiczna analiza sanitarna wód
  • fizyczno-chemiczna analiza wód
  • badania bentosu wód powierzchniowych
  • kompleksowe badania wód powierzchniowych (monitoring)
  • oznaczenie koncentracji chlorofilu a w wodach powierzchniowych
  • analiza mikroskopowa osadu czynnego
  • oddychanie osadu czynnego
  • mikrobiologiczna ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
      

Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z PN.
Szczegółowe informacje można uzyskać
po kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

labedz
m_brodno_szotoworad_dolne_przewoz