Powrůt Dr Micha≥ Micha≥kiewicz
DYDAKTYKA  I rok II¶
i I rok II¶ niestacjonarne
Komunikaty
 

I¶ – S (stacjonarne) I stopieŮ, sem. 2

Biologia ∂rodowiska i ekologia (15h W, Egz.) + (15h L) = 3 ECTS

 

Laboratoria:
Sala świczeŮ laboratoryjnych 308B – terminy dla grup od 13 do 17 podane sĪ poniŅej.
ZajÍcia odbywajĪ siÍ co 2 tygodnie dla danej grupy !
W jednym tygodniu jest biologia, w drugim – chemia.
∆wiczenia odbywajĪ siÍ tylko w poniedzia≥ek.
KaŅdy student zapisany jest tylko do jednej grupy na ca≥y semestr !

 

Plan zajÍś laboratoryjnych
z Biologii ∂rodowiska i ekologii i Chemii ∂rodowiska
dla I roku I¶ (II semestr) - stacjonarne

Rok akademicki 2017/2018 – semestr letni

 

Grupy laboratoryjne Terminy zajÍś z Biologii ∂rodowiska Terminy zajÍś z Chemii ∂rodowiska

GRUPY:
13B
14B
15B
16B
17B

26.02. – świczenie 1
12.03. – świczenie 2
26.03. – świczenie 3
16.04. – świczenie 4
30.04. – świczenie 5
14.05. – świczenie 6
28.05. – świczenie 7

05.03. – świczenie 1
19.03. – świczenie 2
09.04. – świczenie 3
23.04. – świczenie 4
07.05. – świczenie 5
21.05. – świczenie 6
04.06. – świczenie 7

GRUPY:
13A
14A
15A
16A
17A

05.03. – świczenie 1
19.03. – świczenie 2
09.04. – świczenie 3
23.04. – świczenie 4
07.05. – świczenie 5
21.05. – świczenie 6
04.06. – świczenie 7

26.02. – świczenie 1
12.03. – świczenie 2
26.03. – świczenie 3
16.04. – świczenie 4
30.04. – świczenie 5
14.05. – świczenie 6
28.05. – świczenie 7

 

Laboratoria biologia / chemia – poniedzia≥ek

Grupa / godzina 13 14 15 16 17
A B A B A B A B A B
8:00-9:30                 x x
9:45-11:15             x x    
11:45-13:15     x x            
13:30-15:00 x x                
15:10-16:40         x x        

 

Wyk≥ady:
Biologia ∂rodowiska / Chemia ∂rodowiska:
czwartek, godz. 9:45 – 11:15, sala 122 BL

Data Biologia Chemia
1.03. X  
8.03.   X
15.03.   X
22.03. X  
29.03.   X
5.04. X  
12.04.   X
19.04. X  
26.04.   X
10.05. X  
17.05.   X
24.05. X  
7.06.   X
14.06. X  
     

WyjĪtkowo w dniu
1.03. zamiast chemii bÍdzie biologia,
a 8.03. jest chemia zamiast biologii.