Powrót Dr Michał Michałkiewicz
DYDAKTYKA  I rok IIŚ
i I rok IIŚ niestacjonarne
Plan ćwiczeń

 

Laboratoria:
Sala ćwiczeń laboratoryjnych 308B
– terminy dla grup od 13 do 17 podane są poniżej.
Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie dla danej grupy !
W jednym tygodniu jest biologia, w drugim – chemia.
Ćwiczenia odbywają się tylko w poniedziałek.
Każdy student zapisany jest tylko do jednej grupy na cały semestr !

 

Plan zajęć laboratoryjnych
z Biologii środowiska i ekologii i Chemii środowiska
dla I roku IŚ (II semestr) - stacjonarne

Rok akademicki 2017/2018 – semestr letni

 

 

      ..... pobierz plik PDF z planem zajęć BIOLOGIA .....     

      ..... pobierz plik PDF z planem zajęć CHEMIA .....     

 

 

Program ćwiczeń z biologii sanitarnej dla I roku

Ćwiczenie 1. (str. 9-28 w skrypcie z 2011 r.)
Mikroskop, zasady mikroskopowania, morfologia komórki i kolonii bakteryjnej, barwienie proste i złożone, klasyfikacja drobnoustrojów i ich występowanie w środowisku.

Ćwiczenie 2. (str. 29-38 w skrypcie z 2011 r.)
Pożywki do hodowli drobnoustrojów (agar wzbogacony, agar endo, bulion odżywczy LPB I i LPB II), sterylizacja i dezynfekcja.

Ćwiczenie 3. (str. 39-54 w skrypcie z 2011 r.)
Bakteriologiczna analiza sanitarna wody – badanie metodą fermentacyjno - probówkową (FP), filtrów membranowych (FM) i płytkową – posiew.

Ćwiczenie 4. (str. 54-57 w skrypcie z 2011 r.)
Bakteriologiczna analiza sanitarna wody – odczyt oraz orzeczenie końcowe na podstawie PN i wymogów sanitarnych.

Ćwiczenie 5. (str. 58-65 w skrypcie z 2011 r.)
Budowa typowej komórki roślinnej oraz analiza mikroskopowa sestonu.

Ćwiczenie 6. (str. 66-75 w skrypcie z 2011 r.)
Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza – metody badań. Organizmy wskaźnikowe zanieczyszczenia powietrza. Dezynfekcja powietrza.

Ćwiczenie 7. (str. 66-75 w skrypcie z 2011 r.)
Ocena stanu sanitarnego powietrza badanych pomieszczeń.

 

Zalecana literatura (do ćwiczeń i egzaminu):

1.  Michałkiewicz M., Fiszer M. Biologia sanitarna – ćwiczenia laboratoryjne.
Skrypt Politechniki Poznańskiej, 2011.

2.  Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna.
Tom 1 i 2. PWN Warszawa.

3.  Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych.
Warszawa, PWB, 2001.

4.  Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie.
PWN, 2000.

5.  Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R.A. Mikrobiologia – krótkie wykłady.
PWN, 2000.

6.  Kunicki-Goldfinger W. Życie bakterii.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

7.  Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie.
PWN Warszawa, 2000

8.  Kunicki-Goldfinger W., Frejlak S. Podstawy mikrobiologii i immunologii.
PWN W-wa.