Powrót Dr Michał Michałkiewicz
DYDAKTYKA  III rok WTCh
Plan ćwiczeń
 

Grafik ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy gospodarki wodno-ściekowej”
dla studentów III roku kierunku
Technologie ochrony środowiska
Wydziału Technologii Chemicznej 2018/2019.

   ..... pobierz plik PDF z planem ćwiczeń .....