Powrót Dr Michał Michałkiewicz
DYDAKTYKA  III rok WTCh
Tematy ćwiczeń

 

UWAGA  STUDENCI  WTCh  semestr  6

Ukazał się skrypt:
Biologia sanitarna - Ćwiczenia laboratoryjne
Michał Michałkiewicz, Małgorzata Fiszer
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2011 r.

W ramach przedmiotu "Podstawy gospodarki wodno-ściekowej"
wykonywane będą ćwiczenia, które są dokładnie omówione w w/w skrypcie.
Studenci WTCh - 6 semestru powinni zaopatrzyć się w w/w książkę
w Księgarni "Politechnik"ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań lub biblioteka.

Ze względu na ochronę praw autorskich skrypt w całości ani we fragmentach
nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych,
kopiujących, nagrywających i innych.

 

Tematy ćwiczeń dla III roku WTCh prowadzone
przez dr Michała Michałkiewicza
 • Ćwiczenie 1. (1/I M.M.) Podstawy mikrobiologii
  (opis ćwiczeń w skrypcie str. 9-38).
   

 • Ćwiczenie 2. (2/I M.M.) Bakteriologiczna analiza sanitarna wody
  (opis ćwiczeń w skrypcie str. 39-57).
   

 • Ćwiczenie 3. (3/I M.M.) Badanie oddychania osadu czynnego metodą Warburga
  oraz analiza mikroskopowa osadu czynnego
  (opis ćwiczeń w skrypcie, str. 103-114 i 129-132).
   

 • Ćwiczenie 4. (4/I M.M.) Budowa typowej komórki roślinnej i analiza
  mikroskopowa sestonu
  (opis ćwiczeń w skrypcie str. 58-65).
   

 • Ćwiczenie 5. (5/I M.M.) Pobór wody i osadów dennych. Ocena stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz bilans jonowy wody.
  (opis ćwiczeń w skrypcie str. 76-86 i 98-102).